# عاشقونه

✿فراموشی✿

نه یادم میکنی نه میروی از یاد به نیــکی بـــاد یادت ای پــریزاد                                  عجب نبودکنی فایز فراموش                                  فراموشی است رسم آدمیزاد
/ 4 نظر / 17 بازدید